Lees de volgende informatie zorgvuldig door en stel de tatoeëerder op de hoogte indien u twijfelt aan uw geschiktheid om te worden getatoeëerd.

Tatoeëren en het genezingsproces kunnen gepaard gaan met risico's en mogelijke complicaties, zoals aan u is uitgelegd. U krijgt aanwijzingen over nazorg om u te helpen de effecten te minimaliseren.

Het is normaal dat tatoeëren gepaard gaat met pijn, roodheid en zwellingen. Als deze symptomen tijdens het genezingsproces verergeren, kan dit een teken van een infectie zijn en zou u een arts moeten raadplegen.

Sommige complicaties kunnen verband houden met uw gezondheidssituatie. Het is belangrijk voor uw veiligheid dat de tatoeëerder daarvan op de hoogte wordt gebracht. Er kunnen aanvullende voorzorgsmaatregelen nodig zijn.

Tatoeages zijn blijvend en het is mogelijk, afhankelijk van de inkt die is gebruikt, dat ze niet goed kunnen worden verwijderd.

Bij twijfel behoort de behandeling te worden uitgesteld en behoort er medisch advies te worden ingewonnen.

Laat geen tatoeage aanbrengen:

 • als u zwanger bent of borstvoeding geeft;
 • als u onder de invloed van alcohol of drugs bent;
 • op een moedervlek of een litteken dat is overgebleven na het verwijderen van een melanoom.

De volgende omstandigheden of aandoeningen brengen mogelijk een hoger risico van complicaties met zich mee:

1) Huid:

 • a) huidinfectie ongeacht de locatie en de soort infectie;
 • b) allergieën (geef aan of u een allergie hebt, bijvoorbeeld latexallergie, allergie voor metalen en conserveringsmiddelen);
 • c) huiddelen die beschadigd of abnormaal lijken, waaronder moedervlekken;
 • d) eventuele huidziekten die actief zijn (bijvoorbeeld eczeem, psoriasis);
 • e) huiddelen die onderworpen zijn geweest aan plastische chirurgie of radiotherapie met inbegrip van recente littekens en keloïden (blijkens medisch advies);
 • f) een eerder getatoeëerde plek die nog niet volledig is genezen;
 • g) een plek waar onlangs een tatoeage is weggelaserd of met een andere methode is weggehaald indien de wond nog niet is genezen.

2) Algemene aandoeningen:

 • a) hemofilie of een andere stollingsziekte;
 • b) epilepsie, hart- en vaatziekten;
 • c) bekende allergieën, bijvoorbeeld latexallergie);
 • d) diabetes;
 • e) een auto-immuunziekte;
 • f) immunosuppressie en aandoeningen met een gecompromitteerd immuunsysteem;
 • g) sarcoïdose.

Indien een van de bovenstaande omstandigheden of aandoeningen op u van toepassing is en u toch een tatoeage wenst, raadpleeg dan eerst uw arts en vraag advies.

*****

Naar aanleiding van bovenstaande informatie heb ik eventuele redenen om geen tatoeage te nemen besproken met de tattoo artist. Deze is dus volledig op de hoogte van mijn medische voorgeschiedenis en gezondheidstoestand. Ik ben dus geïnformeerd over eventuele bijwerkingen, risico’s en complicaties. Ik begrijp alle informatie. 

 

—>Ik bevestig dat ik meerderjarig ben of minderjarig ben maar een ouder of voogd bij me heb die akkoord gaat met mijn tatoeage.

 

—>Ik zal na afloop mondelinge uitleg krijgen over de nazorg maar deze info indien gewenst opzoeken, lezen en/of downloaden op de website www.longbridgetattoo.nl


—>Ik ben op dit moment niet onder invloed van alcohol of drugs.

 

—>Ik geef toestemming tot het zetten van deze tatoeage.

 

—>Ik geef toestemming om dit formulier te bewaren.